LÄMMIN KESÄ NOSTI PULLOVEDEN MYYNTIÄ SUOMESSA

Lämmin kesä, jolloin monilla paikkakunnilla oli ennätysmäärä hellepäiviä, nosti pulloveden kokonaismyyntiä Suomessa vuonna 2010 9%:lla. Helteiden vaikutus ei ollut sama muissa perinteisissä janon sammutukseen käytettävissä juomissa kuten virvoitusjuomissa, oluessa, siiderissä ja jääteessä, joiden kehitys oli viime vuonna negatiivinen. Kuluvana vuonna pulloveden myynnin arvioidaan normalisoituvan, muttei kuitenkaan laskevan niin paljoa kuin mitä nousu oli vuonna 2010. Sitä seuraavina vuosina tullaan näkemään hidasta kasvua.

Kesän sää oli tervetullut kehityskulku pulloveden myynnille, joka oli kärsinyt taloudellisesta tilanteesta. Euromonitor Internationalin mukaan veden kokonaismyynti tippui vuoden 2007 107 miljoonasta litrasta 95 miljoonaan litraan vuonna 2009. Viime syksynä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset, jotka edustavat suurinta osaa pulloveden markkinoista Suomessa, raportoivat myyntinsä volyymin kasvaneen melkein kuudella miljoonalla litralla vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtui paljolti jäsenyritysten myynnin kasvusta vuoden kolmannella neljänneksellä, johon lämpimimmät ilmat ajoittuivat ja jolloin jäsenten myynti kasvoi lähes 39%:lla vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromonitor Internationalin mukaan vuonna 2010 pulloveden kokonaismyynti Suomessa kasvoi 9%:lla vuoteen 2009 verrattuna. Pulloveden kokonaismyynti oli Suomessa viime vuonna lähes 104 miljoonaa litraa, josta noin 86 miljoonaa litraa myytiin vähittäiskaupan kautta. Tämä on edelleen vähemmän kuin ennen lamaa.

Edita
Lähde: Euromonitor International, 2011

Huolimatta pulloveden myynnin kasvusta ennen lamaa ja viime vuonna pulloveden myynti Suomessa on silti matalalla tasolla. Vuonna 2010 sen kulutus asukasta kohti oli vain hieman päälle 19 litraa, joka on alhaisin lukema Länsi-Euroopassa. Viime vuonna keskikulutus Länsi-Euroopassa asukasta kohden oli lähes 118 litraa, mikä on noin kuusinkertainen määrä suomalaisten keskikulutukseen verrattuna. Pulloveden vähäinen kulutus Suomessa johtuu vesijohtoveden korkeasta laadusta, minkä vuoksi monet kuluttajat eivät pidä pullovettä välttämättömyytenä. Pullovesi on pikemminkin tuote, jonka kulutusta voidaan vähentää huonoina taloudellisena aikoina ja jonka kulutus taas kasvaa taloudellisen tilanteen parantuessa.

Poikkeavat kulutustottumukset muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna näkyvät myös siinä, että Suomessa pulloveden myynnistä hiilihapotonta oli vuonna 2010 vain noin 23%, kun taas koko Länsi-Euroopassa noin 64% kulutuksesta oli hiilihapottomia vesiä.

Lämpimällä kesällä ei ollut vastaavaa vaikutusta muiden perinteisten janon sammuttajien myyntiin. Esimerkiksi virvoitusjuomien myynnin volyymi laski viime vuonna Suomessa Euromonitor Internationalin mukaan 1%:lla. Myös oluen, siiderin ja jääteen myynnit laskivat vuonna 2010. Alkoholijuomien kehitykseen vaikuttivat negatiivisesti esimerkiksi niiden jo valmiiksi korkea kulutustaso, hintataso ja matkustajatuonti, kun taas jäätee ei ole saavuttanut Suomessa sitä asemaa, joka sillä on monessa muussa maassa johtuen ilmastotekijöistä ja suomalaisten yleisestä tottumuksesta juoda kahvia teen sijaan.

Euromonitor Internationalin arvion mukaan tänä vuonna pulloveden kokonaismyynti normalisoituu ja laskee vajaaseen 99 miljoonaan litraan vuoteen 2010 verrattuna. Vuodesta 2012 lähtien myynnin ennustetaan kasvavan jälleen johtuen parantuneesta taloudellisesta tilanteesta ja pysyvän vuositasolla yli 100 miljoonassa litrassa. Kehityksen ennustetaan olevan paremman ravintola- kuin vähittäismyynnissä johtuen ravintoloiden alennetusta arvonlisäverosta ja yleisestä talouskehityksestä. Tästäkin huolimatta Euromonitor International arvioi, että vuonna 2015 vähittäismyynti on yli 82% kaikesta pulloveden volyymimyynnistä.